Centrum pre filantropiu vyhlasuje grantový program o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V roku 2019 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 eur. 

Budú podporené inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Viac informácií nájdete tu: www.tusanampacituchcemezit.sk/sk/aktualny-12-rocnik/