2019

Tlačová správa – Konferencia VIP BB

Tlačová správa – Konferencia VIP BB

V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s  Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a Regionálnej antény...
Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice

Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice

Dňa 28.10.2019, T4 – občianske združenie Tisovec vďaka podpore z Nadačného fondu Baumit realizovalo projekt “Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice”. Cieľom projektu bolo vysadiť alej listnatých stromov a prispieť k revitalizácii tohto verejného...
Program obnovy dediny 2020

Program obnovy dediny 2020

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny...
Výtvarná súťaž pre deti

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.   Pravidlá a podmienky...
Oznámenie o aktualizácii č.2 výzvy MAS-021/7.2/2

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.5/1

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.5/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP. Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie...
Naučme ľudí participovať

Naučme ľudí participovať

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci posilnenia témy participatívnej tvorby politík hľadá budúcich lektorov participácie. 4-dňový tréning budúcich trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík. Školenie pre...
Študijná cesta na Moravu

Študijná cesta na Moravu

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch   09.-11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a...
Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Európska komisia zverejnila výzvu s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba, vydavateľstvá,...
Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Kiná ako inovačné huby pre miestne komunity

Európska komisia   zverejnila novú  výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s  celkovým rozpočtom  2 mil. EUR  v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou...
Lipa malolistá

Lipa malolistá

Pod starou lipou v sedle Zbojská sedával podľa povestí zbojník Jakub Surovec so svojou družinou. Práca na salaši mu nevoňala a zlákali ho zbojnícke chodníčky, ako mnohých chudobných poddaných počas krušných časov stavovských povstaní. Mestám Brezno a Tisovec...