Európska komisia   zverejnila novú  výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s  celkovým rozpočtom  2 mil. EUR  v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou) inovatívne kultúrne centrá (hubs) pre miestne komunity.

 

Podporené oblasti:

  • cieľom výzvy je vytvoriť z kín inovačné kultúrne centrá (huby) pre miestne komunity

Oprávnené územia:

  • Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Termín uzávierky:

  • 25.09.2019

Viac informácií o výzve a dokumenty potrebné k výzve nájdete tu:

https://www.cedslovakia.eu/clanky/nova-vyzva-kina-ako-inovacne-huby-pre-miestne-komunity