Európska komisia zverejnila výzvu s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba, vydavateľstvá, multimédiá atď.).

Kód výzvy:

  • CNECT/i.3(2019)5043110

Podporované oblasti:

  • Výzva podporuje organizovanie podujatí, workshopov a konferencií.

Oprávnené územie: 

  • Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Termín uzávierky: 

  • 20.09.2019

Viac informácií o výzve a dokumenty k výzve potrebné na stiahnutie nájdete tu: 

http://www.cedslovakia.eu/clanky/nova-vyzva-platformy-pre-inovaciu-kulturneho-obsahu