Dňa 28.10.2019, T4 – občianske združenie Tisovec vďaka podpore z Nadačného fondu Baumit realizovalo projekt „Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice“. Cieľom projektu bolo vysadiť alej listnatých stromov a prispieť k revitalizácii tohto verejného priestranstva. Hlavní pomocníci boli dobrovoľníci z radov mladej generácie, ktorí prišli aj napriek sychravému jesennému počasiu. Spoločne so svojimi pedagógmi zo ZŠ  a SOŠ v Tisovci a ďalšími ochotnými Tisovčanmi vysadili 25 stromov. Zabezpečiť celú akciu sa podarilo aj vďaka spolupráci a podpore vedenia mesta Tisovec a Mestských lesov Tisovec s.r.o. Touto cestou všetkým ďakujeme a stromčekom prajeme veľa pokojných rokov „pri strážení“ tisovskej Šťavice a jej návštevníkov.