Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hronvyhlasuje dňom 18. jún 2018

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2018/11/1

Po úspešnom zrealizovaní X.ročníka Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí: 5.000,- €.

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je implementácia Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Mgr. Irena Milecová

Predsedníčka Partnerstva MP-ČH

Celú výzvu s prílohami nájdete TU