2018

Newsletter NSRV SR č. 16

Newsletter NSRV SR č. 16

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 16 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 16 2018.pdf V aktuálnom čísle nájdete… Aktuality MPRV SR  Oznamy PPA  FAQ k Podopatreniu 16.4  Kalendár udalostí  Inšpirácie k inováciám  Príklady dobrej...
Zelené opatrenia pre samosprávy

Zelené opatrenia pre samosprávy

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na I. Informačný deň “ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY”, ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia...
Newsletter NSRV SR č. 15

Newsletter NSRV SR č. 15

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 15 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 15 2018.pdf V aktuálnom čísle nájdete… Konferencia pre MAS 1 Aktuality MPRV SR 2 Oznamy PPA 3 FAQ k Podopatreniu 16.4 3 Inšpirácie k inováciám 4 Príklady...
Newsletter NSRV SR č. 14

Newsletter NSRV SR č. 14

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 14 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 14 2018.pdf V aktuálnom čísle nájdete… Školenia pre MAS 1 Aktuality MPRV SR 2 Oznamy PPA 3 Inšpirácie k inováciám 4 FAQ k Podopatreniu 16.4 5 Príklady...
Krásy MAS očami detí

Krásy MAS očami detí

Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron vyhlasuje I. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“ pre predškolákov materských škôl a pre I. stupeň základných škôl na našom území. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať...
Program Obnovy Dediny

Program Obnovy Dediny

Obce a mikroregióny môžu od 10. septembra 2018 podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Termín podávania žiadostí je 31. október 2018. Viac informácií nájdete na...
Parnou zubačkou do rozprávky

Parnou zubačkou do rozprávky

Ako každý rok, tak ani tento nebol výnimkou a našim členom sa opäť podarilo zorganizovať super akciu ” Parnou zubačkou do rozprávky”. Na svoje si prišli nielen detičky, ktorým cestu parnou mašinkou spríjemňovali Máša s medveďom Miškom, Marfa z Mrázika či...
Newsletter NSRV SR č. 15

Newsletter NSRV č. 13

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 13 Na stiahnutie: https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78 V aktuálnom čísle nájdete… Agrokomplex 2018 Kultúrny program v expozícii NSRV SR Oznamy PPA Aktuality MPRV SR Príklady dobrej praxe...
Výzva programu – „Obnovme si svoj dom“ na rok 2019

Výzvy na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 27.6.2018 “Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v...
Grantová výzva Partnerstva MP-ČH

Grantová výzva Partnerstva MP-ČH

Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, vyhlasuje dňom 18. jún 2018 VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ o finančný príspevok z grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“...
Newsletter NSRV SR č. 15

Newsletter NSRV č. 10

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 10 Na stiahnutie: https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78   V aktuálnom čísle nájdete… Implementácia LEADER/CLLD Oznamy PPA Inšpirácie k inováciám Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014...
Štúdijná zahraničná cesta do Rakúska

Štúdijná zahraničná cesta do Rakúska

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na odbornú študijnú cestu zameranú na odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska. Termín konania: 19. – 20. Jún 2018 Registrácia účastníkov prebieha a bude uzatvorená...
Štúdijná cesta pre včelárov

Štúdijná cesta pre včelárov

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na odbornú študijnú cestu pre včelárov zo SR do susednej Českej republiky. Termín konania: 13. -15. Jún 2018 Odchod z Nitry, ďalší nastúp OMV pri Auparku Bratislava. Študijná cesta je určená pre včelárov, ktorí sa venujú...
Regionálna značka pre Vaše produkty

Regionálna značka pre Vaše produkty

MAS MALOHONT vyhlásila ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Ponúkajú príležitosť pre miestnych výrobcov zviditeľniť svoje produkty a získať priestor pre vzájomnú spoluprácu. Podporujú miestne produkty, v ktorých sa...