Deadline: 14. máj 2018
Max. výška grantu: 1 000 eur
V šiestom ročníku grantového programu budú podporené zaujímavé projekty pre komunity, ktoré umožnia prepojenie rôznych skupín obyvateľstva a podporia sociálnu inklúziu v oblastiach ako je vzdelávanie, životné prostredie a kultúra a šport.
Viac info