Rada Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron na svojom zasadaní 28.3.2019 schválila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o prispevok financovaných zo zdrojov IROP na rok 2019.

V roku 2019 je plánovaná jedna výzvy pre špecifický cieľ 5.1.1 s termínom vyhlásenia – máj 2019

Na stiahnutie