Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhláseným v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

IROP-CLLD-Q632-511-001 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Seminár sa uskutoční v utorok 20.8.2019 o 13:00 hod, v Zasadačke obecného úradu, Pohronská Polhora.

Oprávnenými žiadateľmi sú: 

  • Samostatne zárobkovo činné osoby
  • Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov
 
 Prílohy na stiahnutie: