Podpredseda vlády SR Richard Raši spolu so zástupcami PPA, štátnej správy a miestnych akčných skupín prerokovali na stretnutí 17. septembra 2019 v Prešove aktuálne problémy miestnych akčných skupín, najmä v súvislosti s financovaní po konci mesiaca október 2019.

V tejto súvislosti uviedol Emil Pícha, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MP RV SR, že všetky MAS majú zabezpečený svoj chod a priblížil počty žiadostí na chod, ktoré obdržali na ministerstve. Referoval ďalej o zjednodušení niektorých administratívnych povinností miestnych akčných skupín, ktoré vyplynuli z rokovania rezortnej ministerky s vedením Národnej siete miestnych akčných skupín SR. Tento návrh mu podľa jeho slov vyhovuje a bude daný na posúdenie na ministerstvo financií.

V súvislosti s chodom MAS pripomenul predseda NS MAS SR Štefan Škultéty problém pri IROP. Tu môže nastať situácia, kedy budú aj v ideálnom prípade miestne akčné skupiny do apríla 2020 bez peňazí. Je preto potrebné vymyslieť mechanizmus, ako dostať do MAS finančné prostriedky skôr. Emil Pícha preto v tejto veci navrhol možnosť rokovania s bankami o tom, ktorí prijímatelia budú likvidní, a ktorým má byť preto poskytnuté financovanie preklenovacím úverom. Toto po krátkej porade s ministrom prisľúbil aj generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Ten ďalej prisľúbil, že okrem tohto kroku sa pokúsia urýchliť dodatočnú alokáciu.

Jednou z tém bolo i verejné obstarávanie. V tejto veci podpredseda vlády Raši oznámil, že s účinnosťou od 1. 1. 2020 sa proces verejného obstarávania zjednoduší a urýchli. Na otázky niektorých účastníkov vo veci VO ozrejmil generálny riaditeľ Kožuch, ktorými pravidlami pre obstarávanie je potrebné sa riadiť. Pre opakované otázky niektorých členov bude toto usmernenie uvedené aj na webovom sídle PPA.

Zdroj: NS MAS SR 

https://www.sietmas.sk/oznamy/komunike-zo-stretnutia-s-vicepremierom-richardom-rasim.html