Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci posilnenia témy participatívnej tvorby politík hľadá budúcich lektorov participácie.

4-dňový tréning budúcich trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík. Školenie pre milovníkov participácie, ktorí majú záujem o dlhodobú spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v externej pozícii konzultantka/ konzultant, alebo trénerka/tréner.

PRE KOHO? 

Vzdelávací program je určený pre nadšencov participatívnej tvorby verejných politík, ktorí majú záujem venovať sa téme participácie profesionálne. Predpokladom sú prezentačné schopnosti, prípadne lektorské skúsenosti a základná orientácia vo verejnej správe a v problematike tvorby verejných politík. Všetci záujemcovia, pošlite nám prosím svoj životopis a motivačný list na alena.petrzelkova@minv.sk.

KEDY A KDE? 

  • 1. časť tréningu: 12. — 13. september 2019 / miesto školenia bude Bratislava a okolie, presnú lokalizáciu upresníme
  • 2. časť tréningu: 26. — 27. september 2019 / miesto školenia bude predmetom vzájomnej dohody účastníkov a lektorov
  • vzdelávací program pozostáva z 2 + 2 školiacich dní
  • školiaci deň trvá od 8:30 hod. do 17:30 hod. vrátane prestávky na obed
  • školenie je bezplatné — ubytovanie, strava, lektori a materiál pre účastníkov sú zabezpečené

Prihlásiť sa môžete do 6. septembra 2019 na prihlasovacom formulári https://forms.gle/dJkyQFQM7RWv7f6T9

 

Na stiahnutie: