Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR.

Nájdete ho na stránke:  https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78

V aktuálnom čísle nájdete..

  • Deň Európy 2018
  • Aktuality MPRV SR
  • Oznamy PPA 2 Inšpirácie k inováciám
  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020
  • Implementácia LEADER/CLLD
  • Kalendár udalostí