Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 9

Na stiahnutie: https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78

V aktuálnom čísle nájdete…

  • Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu
  •  „Nové trendy v ovocinárstve“ Implementácia LEADER/CLLD
  • Aktuality MPRV SR
  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020
  • Inšpirácie k inováciám