Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 14

Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 14 2018.pdf

V aktuálnom čísle nájdete…

Školenia pre MAS 1
Aktuality MPRV SR 2
Oznamy PPA 3
Inšpirácie k inováciám 4
FAQ k Podopatreniu 16.4 5
Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020
  • Školenia pre MAS
  • Aktuality MPRV SR
  • Oznamy PPA
  • Inšpirácie k inováciám
  • FAQ k Podopatreniu 16.4
  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020