Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 15

Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 15 2018.pdf

V aktuálnom čísle nájdete…

Konferencia pre MAS 1
Aktuality MPRV SR 2
Oznamy PPA 3
FAQ k Podopatreniu 16.4 3
Inšpirácie k inováciám 4
Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020
  • Konferencia pre MAS
  • Aktuality MPRV SR
  • Oznamy PPA
  • FAQ k Podopatreniu 16.4
  • Inšpirácie k inováciám
  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020