Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 16

Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 16 2018.pdf

V aktuálnom čísle nájdete…

  • Aktuality MPRV SR 
  • Oznamy PPA 
  • FAQ k Podopatreniu 16.4 
  • Kalendár udalostí 
  • Inšpirácie k inováciám 
  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020