Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 5

 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 5 2019.pdf

V aktuálnom čísle nájdete…

  • Kalendár udalostí
  • NSRV SR pripravuje
  • Aktuality MPRV SR
  • Oznamy PPA
  • Aktuality MPRV SR  – Podujatia
  • Prínos aktivít NSRV SR  pre rozvoj vidieka
  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 -2020