Oddychová zóna v prekrásnom prostredí, studňa v exteriéri múzea, tradičný drevený betlehem, obnova pamätníka padlým Tisovčanom v I. sv. vojne, ale i druhý ročník multižánrového festivalu Viva Polhorica, prezentácia sochárov, maliarov, súťaž v jazdení na Huculoch a Parnou Zubačkou do rozprávky to všetko sa rozhodla podporiť Výberová komisia, ktorá zasadala 27.5.2019 v kancelárii Partnerstva MP-ČH.

 

 

V rámci XII. ročníka grantovej výzvy „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ podporíme 11 projektov členov združenia v celkovej sume 5 900 €, vďaka čomu budú v našom území zrealizované zaujímavé aktivity a prispejeme k revitalizácii verejných priestranstiev, podporíme verejné podujatia a rozvoj regionálneho cestovného ruchu. Do termínu uzávierky na predkladanie projektov bolo prijatých a zaregistrovaných 13 projektov, pričom jeden nespĺňal podmienky administratívnej kontroly a nepostúpil do ďalšieho kola. Výberová komisia následne hodnotila projekty na základe bodovacích kritérií stanovených vo výzve č.GP-P MPCH–2019/12/01.

 

Vzhľadom na počet dosiahnutých bodov a objem finančných prostriedky grantovej výzvy, Výberová komisia schválila podporu nasledovných projektov:

 • VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita, Čierny Balog – videonahrávka miestnych ľudových remeselníkov na propagačné účely počas rôznych podujatí
 • Obec Muránska Huta – revitalizácia oddychovej zóny v prekrásnom prostredí Prednej Hory
 • Obec Pohronská Polhora – druhý ročník multižánrového festivalu Viva Polhorica 2019
 • Obec Muráň – rekonštrukcia studne v exteriéri múzea v obci Muráň
 • Obec Muránska Lehota – obnova sociálnych zariadení v budove obecného úradu
 • Obec Michalová – vyhotovenie a prezentácia tradičného dreveného betlehemu
 • OZ Huculská magistrála – Huculská paráda 2019, súťaž v jazdení na Huculoch v priamom prenose
 • Zbojská, s.r.o. –  aktivita pre rodiny s deťmi pod názvom „ Parnou Zubačkou do rozprávky “
 • Pavel Marek SHR – rekonštrukcia externých priestorov pre hostí a realizáciu projektov
 • Mesto Tisovec – obnova pamätníka padlým Tisovčanom v I. sv. vojne a skultúrnenie plochy v jeho okolí novou výsadbou
 • Polhora – kultúrne a telovýchovné združenie – prezentácia sochárov, maliarov v miestnom parku obce v rámci festivalu Viva Polhorica 2019

Podporeným žiadateľom blahoželáme a prajeme veľa elánu a síl do realizácie podporených projektov. Ostatným, ktorí sa zapojili  do výzvy, ďakujeme za prejavený záujem.