Agroinštitút Nitra, š.p. má voľné miesta na vzdelávanie v rámci projektu PRV 2014 – 2020 s názvom Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Info o prihlasovaní: Zúčastniť sa môžu iba osoby, ktoré sú aktívnym poľnohospodárom, t.z., že disponujú rozhodnutím o poberaní priamych platieb od Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo Zmluvou o poskytnutí NFP v rámci opatrenia 6.1. a zároveň spĺňať podmienku: nie starší ako 40 rokov (výnimkou sú úspešní žiadatelia v rámci opatrenia 6.1, ktorí vekovú hranicu splnili pri podávaní žiadosti). Bude preto potrebne predložiť jeho fotokópiu k nahliadnutiu, príp. zaslať scan. Ti, ktorí napr. žiadali o priame platby prvýkrát iba tento rok, prosím doložiť kópiu podanej žiadosti o platby za rok 2019.

Viac informácií a prihláška