Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár: „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“.

Seminár sa uskutoční dňa 25. 04. 2018 (streda) v zasadacej miestnosti (na III. poschodí) Agrárnej komory Slovenska, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda so začiatkom o 09.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie