Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu pod názvom: „Nové trendy v ovocinárstve“.

Koná sa dňa: 25. 05. 2018

V miestnosti P, Agroinštitút, Akademická 4, 94901 Nitra

Seminár je určený pre záhradkárov, ovocinárov a záujemcov o danú problematiku. Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená.

Svoju účasť prosím potvrďte e-mailom na: radecka@arvi.sk, +421 907 983 382 (uveďte: meno, priezvisko, adresu, názov organizácie, IČO, mob. kontakt) do 22.05.2018.

 

Dokumenty na stiahnutie