Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie vyhlasuje 1. výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky regionálny produkt HOREHRONIE.

Práve v tomto období máte možnosť zapojiť sa do 1. výzvy k prekladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky „Regionálny produkt HOREHRONIE“, ktorého koordinátorom je OOCR REGIÓN HOREHRONIE

 

Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá sa používa na:

  • poľnohospodárske produkty,
  • potravinárske výrobky,
  • remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v regióne Horehronie a
  • ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu poskytované v regióne Horehronie.

Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie a jeho tradície a prehlbujú záujem návštevníka o región.

 

Žiadosti o udelenie práv, kritériá pre udeľovanie značky, zásady systému regionálneho značenia Regionálneho produktu HOREHRONIE a bližšie informácie nájdete tu: 

https://www.horehronie.sk/regionalny-produkt-horehronie

 

Vyplnené žiadosti posielajte do 17. mája 2019 na e-mail: 

info@horehronie.net,

ktoré Vám doporučujeme pred podaním odkonzultovať so zamestnancami kancelárie Partnerstva MP-ČH.