NSRV SR Vás pozýva na Študijnú cestu na malé rodinné farmy v SR v termíne 25. júna 2019.

Zameranie:
– chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka
– chov hydiny, porážka hydiny

Študijná cesta je určená pre malých a mladých poľnohospodárov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou.