Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch   09.-11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja.

Účastníkom je zabezpečené  ubytovanie v dvojlôžkových izbách, strava, doprava a vstup do vybraných zariadení v rámci deklarovaného programu.

V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa a zaslať záväznú  prihlášku do 30.09.2018 do 12- tej hodiny na e-mail voka@voka.sk.

Každý zaregistrovaný účastník obdrží potvrdzujúci e-mail.

Program študijnej cesty:

09.10.2019 (streda)

6:00 Odchod z parkoviska Hotela LUX  v Banskej Bystrici (Námestie Slobody 5)

12:30 – 12:30 Restaurace Gastronom Kyjov, klasické regionálne gastronomické zariadenie (https://www.menicka.cz/2839-gastronom.html)

14.00 – 15.00 Exkurze Habánský dvůr Vacenovice – Ing. Miroslav Blahušek; držiteľ zlatej medaily v programu Asociace soukromého zemědělství ČR – Pestrá krajina 2018, poľnohospodárske produkty v bio kvalite, možnosti odberu priamo z dvora (https://www.asz.cz/filemanager/files/408144.pdf)

17.00 – 19:00 Vinařství Maňák (zrealizované projekty Leader 2007-2013 a CLLD 2014 – 2020),  ochutnávka miestnych domácich syrov, domácich paštét a pod. (http://www.vinarstvi-manak.cz)

20:00 Ubytovanie, individuálny program

10.10.2019 (štvrtok)

7:30 – 8:00 Raňajky a odchod z hotela

9.30 – 11.00 Ručná výroba aromaterapeutické kozmetiky – Petra Švábíková (projekt podporený z opatrení PRV), možnosti odbytu v regióne (https://salonmaat.webnode.cz/)

11.30 – 12.30 Obed  v reštaurácii Sahara (https://www.sahararestaurace.cz/)

12.40 – 13.40 Šardická rezidence (projekt podporený z opatrení PRV) Unikátna trvalá expozícia meradiel a váh,  ľudové kroje,  história obce a obchodné cesty v minulosti, predajňa suvenírov a regionálnych produktov (http://rezidence.blog.cz/)

14.00 – 17.30 Ekocentrum Šardice – Spolek pro přírodu a myslivost – Dr. Petr Marada, Mendelova univerzita v Brne, súkromný poľnohospodár (projekt podporený z opatrení PRV) Prehliadka  Ekocentra, prezentácia a komentované ukážky pestovania, vzdelávanie poľnohospodárov na komunálnej úrovni, zrealizované projekty spolupráce pri rozvoji miestnych trhov (https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/)

18:30 – 20:00 Večera v tradičnom rodinnom pohostinstve so vzorkovou predajňou regionálnych produktov, Diskusia, výmena skúseností a príklady dobrej praxe (http://www.penzionmalovany.cz)

20:30 Príchod do hotela, individuálny program

11.10.2019 (piatok)

7:30 – 8:00 Raňajky a odchod z hotela

08:30 – 11:00 Prehliadka MAS, zrealizované projekty spolupráce pri rozvoji miestnych trhov, sieťovanie, projekty spolupráce,  výmena skúseností, príklady dobrej praxe.

11:00-13:00 Zhrnutie, vyhodnotenie a záver študijnej cesty, odchod na Slovensko

18:00  Príchod na parkovisko Hotela LUX  v Banskej Bystrici (Námestie Slobody 5)

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Kniškovú na t. č. 0908 915 504, voka@voka.sk, alebo info@voka.sk. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Časy v programe sú orientačné. Vyhradzujeme si právo z osobitných dôvodov študijnú cestu zrušiť.

Na stiahnutie:

Pozvánka a prihláška na študijnú cestu MORAVA