Dňa 10. decembra sa vo Veľkej klubovni Mestského kultúrneho strediska Tisovec uskutočnilo vyhodnotenie 1. ročníka súťaže „Krásy MAS očami detí“. Zároveň prebehla aj vernisáž, kde ste si mohli prezrieť všetky súťažné výkresy. Teší nás, že sa do súťaže zapojilo až 64 detičiek, ktoré prejavili svoj talent a zároveň sa mohli niečo nové naučiť o svojom území.  Výkresy vyhodnotila odborná porota v zložení – pán R. Ekhert, slečna P. Cavarová a pani I. Milecová. Rozhodoli sme sa oceniť prvé tri miesta v každej kategórii, kde boli deti rozdelené podľa veku 4 – 6 rokov a 7 – 10 rokov.  Vecné ceny im odovzdala predsedníčka Partnerstva MP-ČH pani I. Milecová a popriala im veľa ďalších tvorích úspechov. 

Veríme, že 1. ročník našej súťaže sa Vám páčil a tešíme sa na další ročník. 

Výherné práce a vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť vo fotogalérii TU  a aby ste mali ešte lepší zážitok nezabudni si pozrieť video TU