Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.

 

Pravidlá a podmienky súťaže:

Výtvarná súťaž je určená všetkým predškolákom, žiakom I. stupňa základných škôl a základných umeleckých škôl, ktoré sa nachádzajú v území MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron.

Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie, nakoľko téma priamo súvisí s kultúrou, zvykmi a tradíciami, remeslami, historickými a kultúrnymi pamiatkami, aktivitami, podujatiami nachádzajúcimi sa a realizujúcimi sa v území MAS .

Práce v súlade s pravidlami súťaže, doručené kancelárií MAS  Partnerstvo  Muránska planina – Čierny Hron v stanovenom termíne so všetkými náležitosťami, budú hodnotiť odborníci na základe viacerých kritérií: originalita, vystihnutie témy, fantázia, kreativita, technika či umelecké stvárnenie témy. Všetci súťažiaci a ich  učitelia budú  pozvaní na slávnostnú výstavu výtvarných diel, ktorá sa uskutoční v decembri 2019, kde prebehne zároveň vyhlásenie výsledkov súťaže v jednotlivých kategóriách a ocenených čakajú zaujímavé ceny.

 

VÝTVARNÉ DIELO MUSÍ SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

  • Formát A4 alebo A3,
  • Ľubovoľná technika,
  • Motív diela musí byť v súlade s niektorou zo súťažných tém,
  • Autorom diela musí byť žiak niektorej materskej alebo základnej školy zapojenej do súťaže,
  • Každé dielo musí na zadnej strane obsahovať: meno žiaka, vek žiaka, názov práce a názov školy, ktorú navštevuje

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Zvyky a tradície územia MAS

Historické a kultúrne pamiatky územia MAS

Podujatia územia MAS

Príroda územia MAS

 

Práce je potrebné zaslať na adresu, prípadne osobne doručiť do kancelárie:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61  Tisovec

tel : 0950 464 450

e-mail: partnerstvompch@gmail.com

Téma: „KRÁSY MAS OČAMI DETÍ“

 

Termín odovzdania prác je do 15. novembra 2019 !!!

 

Maľujte a kreslite aktivity počas roka, tradičné sviatky, ako trávite voľný čas počas prázdnin, čo sa Vám páči z tradičných podujatí, kam chodievate na výlety, či turistiku vo Vašom regióne.

 

Ďakujeme a tešíme sa vopred na výtvarné diela detí.

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Prihlásením sa do tejto súťaže súhlasím s použitím osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a zverejnenia výsledkov