Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvu č. MP-ČH 06/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev MAS  z Programu rozvoja vidieka

 

Výzva č. MP-ČH 06/2023/OH 4.1, 6.1, 8.5

PODOPATRENIE 4.1 PODPORA PRE INVESTÍCIE NA SPRACOVANIE / UVÁDZANIE NA TRH A/ALEBO VÝVOJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV

PODOPATRENIE 6.1 PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA A ROZVOJA NEPOĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

PODOPATRENIE 8.5 PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA A ROZVOJA NEPOĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.04.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31.05.2023     

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 06.06.2023

 

Na stiahnutie:

 

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

  • e-mailovej adresy: partnerstvompch@gmail.com
  •  na tel. čísla: +421 950 464 462, +421 950 464 450
  • osobne na adrese: Kancelária Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61 Tisovec