Dňa 1. júna 2018 bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1801.

Informácie sú dostupné na: https://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, Vás pozývajú na info deň v súvislosti s Výzvou na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1801.

Miesto konania: 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja – zasadačka č. 306
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Dátum: 

11.jún 2018, o 11.00 hod., registrácia od 10.30 hod.

Z kapacitných dôvodov konferenčnej miestnosti je registrácia účasti povinná. Pre registráciu Vašej účasti na informačnom dni, prosíme, aby ste vyplnili registračný formulár:

https://docs.google.com/forms/d/1NIkkFllwx7iEuz97aRJTlc_K-ua1iknK7pwy0mm3gYI/edit