Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje výzvu na dotačný Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2019

Oblasť podpory: Výzva podporuje modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.
Oprávnení žiadatelia: Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31.12.2018
Miera podpory: max. 95%

Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2019

  • podprogram 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5

Schéma minimálnej pomoci (pdf, 275 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Schéma štátnej pomoci (pdf, 210 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

 

Zdroj:

https://www.culture.gov.sk/vdoc/827/obnovme-si-svoj-dom-podprogram-11-15-33d.html