VOKA Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu spojenú s workshopom „Vypracovovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opaterení PRV SR 2014 – 2020 a praktické použitie Verejnej časti ITMS2014+“, ktorá sa uskutoční 26. marca 2019.

Viac informácii o aktivite sa dozviete v pozvánke.

Na stiahnutie: