Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na I. Informačný deň „ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY“, ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti.

Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení (viď Program).

Informačný deň sa uskutoční 25. októbra 2018 vo Zvolene, pričom jeho organizátormi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR.

V prípade záujmu o tento informačný deň, Vás prosíme o potvrdenie účasti zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky (viď Prihláška) do 15. októbra 2018 na e-mailovú adresu idzops@sazp.sk. Vzhľadom na plánované kapacitné možnosti priestoru informačného dňa bude akceptácia Vašej prihlášky potvrdená do 19. októbra 2018 spolu s upresnením miesta konania.