Projekt Category: Povinné zverejňovanie

📎 Zmluva „CHOD MAS III“

ZMLUVA "CHOD MAS III"Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190DVX5 Dátum zverejnenia: 13.02.2024 Dátum uzavretia: 08.02.2024 Dátum účinnosti: 14.02.2024 Dátum platnosti do: neuvedený   Na stiahnutie: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP Č....
Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia

Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia

Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia Občianske združenie Vrchár vzniklo v marci 2001 z iniciatívy skupiny miestnych nadšencov z územia regiónu Muránska planina a Stredné Rudohorie. Ich zámerom je realizovať aktivity podporujúce trvalo-udržateľný rozvoj...
Spoznaj Pohronskú Polhoru

Spoznaj Pohronskú Polhoru

Spoznaj Pohronskú Polhoru Obec Pohronská Polhora leží na území národného parku Muránska planina, čím má táto oblasť mimoriadne priaznivé predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. V obci má v súčasnosti trvalý pobyt 1700 obyvateľov. Cieľom tohto projektu je...
Atrakcia pre deti – urobí naše podujatia ešte krajšími

Atrakcia pre deti – urobí naše podujatia ešte krajšími

Atrakcia pre deti – urobí naše podujatia ešte krajšími Občianske združenie Pekný deň Valaská vzniklo v máji 2004 s cieľom vytvárať pekné dni v obci Valaská oživovaním tradícií,  organizovaním kultúrnych podujatí, finančnou či materiálnou podporou občanom obci, ktorí...
Dni obce Muráň

Dni obce Muráň

Dni obce muráň Obec Muráň si v roku 2021 pripomenula významné výročia obce a to 750. výročie prvej písomnej zmienky o Hrade Muráň a 700. výročie prvej písomnej zmienky o Obci Muráň. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tieto oslavy nemohli uskutočniť v tom období a tak...
Jánošík v klinčiarni

Jánošík v klinčiarni

jánošík v klinčiarni nMuránska Huta sa nachádza pod nádherným vodopádom Bobačka. Domčeky sú rozmiestnené v okolí hutníckeho potoka, ktorý preteká pozdĺž celej dedinky a vytvára jedinečnú klímu pre dýchacie cesty a výnimočný relax.  Obec sa dlhodobo snaží zveľaďovať...
JARMO 2022 – podpora tradičného podujatia

JARMO 2022 – podpora tradičného podujatia

jarmo 2022 - podpora tradičného podujatia Obec Sihla vznikla ako osada Banskej komory v 18. storočí. Za svoj rozvoj vďačí  najmä založeniu sklárne roku 1744, ktorá zanikla roku 1904. Roku 1828 mala obec 22 domov a 182 obyvateľov. Všetci boli sklárskymi a lesnými...
Oddychová zóna „Parčík“

Oddychová zóna „Parčík“

oddychová zóna "parčík" Obec Valaská je sídelný konglomerát zložený z troch celkov: pôvodnej obce Valaská, časti Sídlisko a miestnej časti Piesok. Obec Valaská leží pozdÍž oboch strán dopravnej tepny – cesty 1/66, ktorá spája mestá Brezno a Banská Bystrica.V...
Sympózium rezbárskych umelcov počas Dní obce Michalová

Sympózium rezbárskych umelcov počas Dní obce Michalová

Sympózium rezbárskych umelcov počas dní obce michalová Obec Michalová leží na južnej hranici národného parku Muránska planina.  Každoročne organizuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov „Dni obce Michalová“. Po pandemickej prestávke chceli zorganizovať v rámci...
Rekonštrukcia studní v obci

Rekonštrukcia studní v obci

Rekonštrukcia studní v obci Lom nad Rimavicou leží v Slovenskom rudohorí v pramennej oblasti Rimavice. S nadmorskou výškou (938 m), patrí medzi päť najvyššie položených obcí na Slovensku. Obec má 236 obyvateľov, nachádza sa v okrese Brezno a na rozhraní okresov Detva,...
Propagácia TIS NPMP Burda

Propagácia TIS NPMP Burda

Propagácia TIS NP MP Burda OZ  NOVÁ BURDA vzniklo v roku 2012 po vyhoreni pôvodného TIS NP MP. Venuje sa prevádzkovaniu a organizácii aktivít podporujúcich činnosť TIS NP MP Burda v súlade s „ Chartou trvale udržateľného turizmu v Národnom parku Muránska planina „ ....
V konskom sedle a novým web dizajnom

V konskom sedle a novým web dizajnom

V konskom sedle a novým web dizajnom Huculská magistrála je občianske združenie vytvorené za účelom budovania podmienok pre jedinečný produkt cestovného ruchu zameraný na spoznávanie územia Muránska planina – Čierny Hron v sedle koňa. Produkt Huculská magistrála...