2018

Newsletter NSRV č. 9

Newsletter NSRV č. 9

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 9 Na stiahnutie: https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78 V aktuálnom čísle nájdete… Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu  „Nové trendy v ovocinárstve“ Implementácia LEADER/CLLD Aktuality MPRV SR...
Pozvánka na konferenciu Vidiek – 21

Pozvánka na konferenciu Vidiek – 21

Pozvánka na konferenciu Vidiek – 21: lokálna produkcia, ekologické poľnohospodárstvo a šetrný turizmus – 26. a 27. apríl 2018 NSRV SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti aktivitu jedného z členov NSRV SR, a to konferenciu  Vidiek – 21 zameranú na...
Grantový program “Náučné chodníky”

Grantový program “Náučné chodníky”

Deadline: 31. máj 2018 Max. výška grantu: 2 300 eur Pre všetkých, ktorí majú dobrý nápad a chcú, aby sa o prírodných krásach ich regiónu dozvedeli aj ostatní, je určený grantový program “Náučné chodníky”. V centre jeho pozornosti budú výhradne aktivity s...
Newsletter NSRV č. 9

Newsletter NSRV č. 8

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR. Nájdete ho na stránke:  https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78 V aktuálnom čísle nájdete.. Deň Európy 2018 Aktuality MPRV SR Oznamy PPA 2 Inšpirácie k inováciám Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014...
Newsletter NSRV č. 9

Newsletter NSRV č. 7

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR. Nájdete ho na stránke:  https://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78 V aktuálnom čísle nájdete… FAQ k reštrukturalizácii vinohradu Oznamy PPA Inšpirácie k inováciám Príklady dobrej praxe z PRV SR...
Výzva na predkladanie ponúk „Učtovný softvér“

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Vec: Výzva na predloženie ponuky Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, ako obstrávateľ v zmysle § 8 odsek (1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás...