Projekt Category: 2019

Veselé tekvičky, Tisovec

Veselé tekvičky, Tisovec

Mesto Tisovec oddelenie Kultúry a športu Vás pozývajú na jesennú párty “Veselé tekvičky” 30. októbra 2019 16:00 – 18:00 hod. tvorivé dielne v spoločenskej sále MsKS 18:00 hod. “tekvičkový” sprievod námestím vítané sú aj detičky v maskách...
Deň seniorov, Tisovec

Deň seniorov, Tisovec

Mesto Tisovec Vás pri príležitosti mesiaca úcty k starším srdečne pozýva na “Deň seniorov”   23. októbra 2019 o 14:00 hod do spoločenskej sály MsKS v Tisovci v programe sa vám predstavia deti a pedagógovia ZŠ a ZUŠ o občerstvenie sa postará DDaDSS...
Tradičné remeslá v Tisovci – ŠÚPOLIENKY

Tradičné remeslá v Tisovci – ŠÚPOLIENKY

  Občianske združenie TisArt, Vás pozýva na tvorivé dielne v rámci projektu “Tradičné remeslá v Tisovci” Je to pilotný projekt, ktorého zámerom je zmapovať a zdokumentovať tradičné remeslá v Tisovci. Súčasťou projektu je prezentácia techniky výroby a...
GOTICKÁ CESTA MALOHONTOM, Tisovec

GOTICKÁ CESTA MALOHONTOM, Tisovec

Mesto Tisovec, MO Matice Slovenskej Tisovec, MAS Malohont Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy “Gotická cesta Malohontom” Otvorenie výstavy prebehne 17. septembra 2019 o 16:00 hod v hudobnom salóniku MsKS Výstava bude otvorená počas pracovnej doby...
20. – 21.9.2019 CLEMENTISOVE DNI, Tisovec

20. – 21.9.2019 CLEMENTISOVE DNI, Tisovec

Mesto Tisovec, obce Pohorelá, Závadka nad Hronom Vás pozývajú Clementisove dni, ktoré sa uskutočnia 20. a 21. septembra.  Program: 20. september 2019, piatok 16:00 – prijatie hostí primátorkou mesta Tisovec, Obradná sieň Mestského úradu v Tisovci 17:00 –...
27.-29.9.2019 MICHALSKÉ HODY, Pohronská Polhora

27.-29.9.2019 MICHALSKÉ HODY, Pohronská Polhora

Obec Pohronská Polhora v zastúpení starostom obce Ing. Dušanom Nepšinským Vás srdečne pozýva na podujatie “Michalské hody”, ktoré sa budú konať  27. až 29. septembra 2019 (piatok -nedeľa). Okrem tradičných vystúpení folklórnych súborov a sobotňajšieho...
7. – 8.9. a 14. – 15.9.2019 EDUFEST WORKSHOP, Tisovec

7. – 8.9. a 14. – 15.9.2019 EDUFEST WORKSHOP, Tisovec

OZ TisArt Vám dáva do pozornosti vzdelávací workshop pre tých, ktorí sa chcú stať aktívnymi dramaturgami a režisérmi.Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky, ktorú posielajte na e-mail: tisart.oz@gmail.com Dokumenty na stiahnutie: 20190915 EDUFEST – propozície...