Projekt Category: 2018

Mesto Tisovec

Mesto Tisovec

“Divadlo v prírode” Vybudovanie drobnej infraštruktúry pre vzdelávacie a voľnočasové využitie. Na uzatvorenom dvore materskej školy chýbal zastrešený priestor. Realizáciou projektu sa postavil drevený altánok na dvore Materskej školy v Tisovci, ktorá leží...
Obec Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou

Ľudová kultúra - sviatočná aj každodenná Čierny Balog je rázovitá obec, známa aj svojím folklórom. OZ VYDRA prispieva k zachovávaniu a prezentácii miestnej ľudovej kultúry svojimi aktivitami. Predstavujeme ju návštevníkom regiónu našimi zážitkovými programami a...
OZ Pekný deň, Valaská

OZ Pekný deň, Valaská

“Či prší a či slnko páli, nech sa našim podujatiam darí” Zvýšiť úroveň podujatí organizovaných OZ Pekný deň zabezpečením prístrešia pre divákov, resp. účinkujúcich. Obsahom projektu je zakúpenie vybavenia pre organizáciu rôznych podujatí organizovaných...
Obec Michalová

Obec Michalová

„ Oprava  a rozšírenie náučného chodníka “ Hlavný cieľ projektu bola oprava a rozšírenie náučného chodníka v obci Michalová Toho času  sa v Obci Michalová nachádza jeden náučný chodník, ktorý bol vybudovaný za pomoci podporeného projektu  grantu MP – ČH v roku...
Stredná odborná škola v Tisovci

Stredná odborná škola v Tisovci

“Obnova vonkajšieho ihriska SOŠ pre študentov a návštevníkov mesta” Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia zanedbaného vonkajšieho školského ihriska SOŠ a jeho premena na viacúčelové športovisko Stredná odborná škola Tisovec disponuje veľkým vonkajším...
Obec Muráň

Obec Muráň

“Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti návštevníkov Národného parku Muránska planina” Hlavný cieľ projektu bolo rozšíriť informovanosť návštevníkov a zvýšiť atraktivitu Národného parku Muránska planina a obce Muráň pre návštevníkov...
VRCHÁR – združenie pre rozvoj turizmu, Michalová

VRCHÁR – združenie pre rozvoj turizmu, Michalová

“Zastrešenie vonkajšej terasy TIS Burda” Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie komfortu a zabezpečenie vhodných podmienok pre rastúci počet návštevníkov TIS.  Turistické informačné stredisko (TIS)  Burda slúži v NP Muránska planina už deviatu sezónu a...
VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra, Čierny Balog

VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra, Čierny Balog

“Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji” Hlavným cieľom tohto projektu bola obnova a ochrana hmotného dedičstva predkov prostredníctvom doplnenia súčasného vybavenia „krojového šatníka“ organizácie, a tým aj skvalitnenie ponuky služieb v oblasti...