Projekt Category: PODPORENÉ PROJEKTY

Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia

Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia

Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia Občianske združenie Vrchár vzniklo v marci 2001 z iniciatívy skupiny miestnych nadšencov z územia regiónu Muránska planina a Stredné Rudohorie. Ich zámerom je realizovať aktivity podporujúce trvalo-udržateľný rozvoj...
Spoznaj Pohronskú Polhoru

Spoznaj Pohronskú Polhoru

Spoznaj Pohronskú Polhoru Obec Pohronská Polhora leží na území národného parku Muránska planina, čím má táto oblasť mimoriadne priaznivé predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. V obci má v súčasnosti trvalý pobyt 1700 obyvateľov. Cieľom tohto projektu je...
Atrakcia pre deti – urobí naše podujatia ešte krajšími

Atrakcia pre deti – urobí naše podujatia ešte krajšími

Atrakcia pre deti – urobí naše podujatia ešte krajšími Občianske združenie Pekný deň Valaská vzniklo v máji 2004 s cieľom vytvárať pekné dni v obci Valaská oživovaním tradícií,  organizovaním kultúrnych podujatí, finančnou či materiálnou podporou občanom obci, ktorí...
Dni obce Muráň

Dni obce Muráň

Dni obce muráň Obec Muráň si v roku 2021 pripomenula významné výročia obce a to 750. výročie prvej písomnej zmienky o Hrade Muráň a 700. výročie prvej písomnej zmienky o Obci Muráň. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tieto oslavy nemohli uskutočniť v tom období a tak...
Jánošík v klinčiarni

Jánošík v klinčiarni

jánošík v klinčiarni nMuránska Huta sa nachádza pod nádherným vodopádom Bobačka. Domčeky sú rozmiestnené v okolí hutníckeho potoka, ktorý preteká pozdĺž celej dedinky a vytvára jedinečnú klímu pre dýchacie cesty a výnimočný relax.  Obec sa dlhodobo snaží zveľaďovať...
JARMO 2022 – podpora tradičného podujatia

JARMO 2022 – podpora tradičného podujatia

jarmo 2022 - podpora tradičného podujatia Obec Sihla vznikla ako osada Banskej komory v 18. storočí. Za svoj rozvoj vďačí  najmä založeniu sklárne roku 1744, ktorá zanikla roku 1904. Roku 1828 mala obec 22 domov a 182 obyvateľov. Všetci boli sklárskymi a lesnými...
Oddychová zóna „Parčík“

Oddychová zóna „Parčík“

oddychová zóna "parčík" Obec Valaská je sídelný konglomerát zložený z troch celkov: pôvodnej obce Valaská, časti Sídlisko a miestnej časti Piesok. Obec Valaská leží pozdÍž oboch strán dopravnej tepny – cesty 1/66, ktorá spája mestá Brezno a Banská Bystrica.V...
Sympózium rezbárskych umelcov počas Dní obce Michalová

Sympózium rezbárskych umelcov počas Dní obce Michalová

Sympózium rezbárskych umelcov počas dní obce michalová Obec Michalová leží na južnej hranici národného parku Muránska planina.  Každoročne organizuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov „Dni obce Michalová“. Po pandemickej prestávke chceli zorganizovať v rámci...
Rekonštrukcia studní v obci

Rekonštrukcia studní v obci

Rekonštrukcia studní v obci Lom nad Rimavicou leží v Slovenskom rudohorí v pramennej oblasti Rimavice. S nadmorskou výškou (938 m), patrí medzi päť najvyššie položených obcí na Slovensku. Obec má 236 obyvateľov, nachádza sa v okrese Brezno a na rozhraní okresov Detva,...
Propagácia TIS NPMP Burda

Propagácia TIS NPMP Burda

Propagácia TIS NP MP Burda OZ  NOVÁ BURDA vzniklo v roku 2012 po vyhoreni pôvodného TIS NP MP. Venuje sa prevádzkovaniu a organizácii aktivít podporujúcich činnosť TIS NP MP Burda v súlade s „ Chartou trvale udržateľného turizmu v Národnom parku Muránska planina „ ....
V konskom sedle a novým web dizajnom

V konskom sedle a novým web dizajnom

V konskom sedle a novým web dizajnom Huculská magistrála je občianske združenie vytvorené za účelom budovania podmienok pre jedinečný produkt cestovného ruchu zameraný na spoznávanie územia Muránska planina – Čierny Hron v sedle koňa. Produkt Huculská magistrála...
Prístrešok pre viacúčelové využitie

Prístrešok pre viacúčelové využitie

Prístrešok pre viacúčelové využitie Obec Muránska Dlhá Lúka je malebná dedina ležiaca v atraktívnom vidieckom prostredí, v JV časti Slovenského Rudohoria. V obci spolu harmonicky žijú viaceré národnosti prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania. Nachádzajú sa tu prvky...
Úsmev, prosím!

Úsmev, prosím!

Úsmev, prosím! VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu pôsobí v Mikroregióne Čierny Hron od roku 1997. Od roku 2005 je súčasťou Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron. Vznikla z Ekocentra Stromu života Vydra na Čiernom Balogu,...
Upcyklácia školského dvora a okolia

Upcyklácia školského dvora a okolia

Upcyklácia školského dvora a okolia Stredná odborná škola V Tisovci má okolo 160 žiakov, ktorí študujú v troch odboroch – elektrotechnika, manažment regionálneho cestovného ruchu a grafik digitálnych médií. V súčasnosti škola podporuje environmentálne...
Oddychová zóna

Oddychová zóna

Oddychová zóna Základná škola s materskou školou v Muráni je plne organizovaná škola, ktorá sídli v štyroch budovách. Má krásny, upravený areál, nachádzajúci sa pri vstupnej bráne do NP Muránska planina. Každý deň tadiaľ prejde množstvo turistov. V areáli školy sa...
Naša banská minulosť – náučný chodník – I. etapa

Naša banská minulosť – náučný chodník – I. etapa

Naša banská minulosť – náučný chodník – I. etapa Čierny Balog  je koncovou obcou v údolí rieky Čierny Hron. Nachádza sa v prostredí  Veporských vrchov, do katastra obce zasahuje Chránená krajinná oblasť Poľana. Obec je značne členitá. Sídlo v nej majú rôzne kultúrne a...
Muránske hradné hry

Muránske hradné hry

Muránske hradné hry Obec Muráň tvorí juhovýchodný vstup do mikroregiónu Muránska planina a je súčasťou Gotickej cesty, ktorá prechádza historickými pamiatkami Spiša a Gemera – Malohontu. Obec sa angažuje v rôznych oblastiach, či už cestovného ruchu, opravách budov,...
Čertovou dolinou bezpečnejšie

Čertovou dolinou bezpečnejšie

Čertovou dolinou bezpečnejšie T4 – občianske združenie vzniklo za účelom napomáhať a prispievať k všestrannému rozvoju územia mesta Tisovec a regiónu Muránska planina. Úzko spolupracujeme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron, Komisiou...
Socha Jakuba Surovca

Socha Jakuba Surovca

Socha Jakuba Surovca Zbojská s.r.o. je rodinný podnik, ktorý podniká už od roku 2007 v oblasti cestovného ruchu, v prekrásnom prostredí Národného parku Muránska planina v sedle Zbojská. Ponúka služby stravovania v reštaurácii a netradičné ubytovanie na skutočnom...
Aj karavanisti sú naši hostia

Aj karavanisti sú naši hostia

Aj karavanisti sú naši hostia Pavel Marek SHR, pôsobí v obci Drábsko od roku 2000. Svoju usadlosť nazval Marekov Dvor. Členom Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron je od roku 2008. Pavel Marek, ako Súkromne hospodáriaci roľník, chová hospodárske zvieratá: hovädzí...
Lezecká pyramída

Lezecká pyramída

Lezecká pyramída Obec Michalová sa snažia finančné zdroje na zveľaďovanie obce získavať z rôznych grantov. Ako člen Partnerstva sa v roku 2021 zapojili do grantového programu a boli úspešne vyhodnotený. V obci majú vybudované nové detské ihrisko, ktoré sa nachádza pri...
Vstupná brána pre všetkých pocestných

Vstupná brána pre všetkých pocestných

Vstupná brána pre všetkých pocestných Muránska Huta sa nachádza pod nádherným vodopádom Bobačka a domčeky sú v okolí hutníckeho potoka, ktorý preteká pozdĺž celej dedinky a vytvára jedinečnú klímu pre dýchacie cesty a výnimočný relax.  Obec sa dlhodobo snaží...