Projekt Category: 2010

01. Web stránka obce Muránska Dlhá Lúka

01. Web stránka obce Muránska Dlhá Lúka

Projekt č.: 1/2010 Žiadateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka Názov projektu: Web stránka obce Anotácia projektu: Našim cieľom je vytvoriť stránku obce, ktorá by prezentovala našu obec, všetky jej aktivity, prezentácie mikroregiónu Muránska planina, bude prezentovať aj naše...
01. Web stránka obce Muránska Dlhá Lúka

02. Oddychová zóna pod stromami partnerstva II. etapa

Projekt č.: 2/2010 Žiadateľ: Obec Čierny Balog Názov projektu: Oddychová zóna pod stromami partnerstva II. etapa Anotácia projektu: Našou snahou je osadiť pri ceste komplex prvkov drobnej doplnkovej infraštruktúry, ktoré by komplementárne a účelne doplnili oddychovú...
01. Web stránka obce Muránska Dlhá Lúka

04. Posedenie na Bániku

Projekt č.: 4/2010 Žiadateľ: OZ Marekov Dvor Názov projektu: Posedenie na Bániku Anotácia projektu: Miestna časť obce Sedmák – Bánik, kde plánujeme realizáciu projektu, poskytuje nádherný výhľad na celú lokalitu Vrchov, oblasti Poľany a hrebeňa Nízkych Tatier....
01. Web stránka obce Muránska Dlhá Lúka

07. Web stránka farmy V sedle u Falťanov

Projekt č.: 7/2010 Žiadateľ: Bc. Terézia Falťanová Názov projektu: Web stránka farmy V sedle u Falťanov Anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť propagáciu farmy V sedle u Falťanov, ktorá je poskytovateľom ubytovacích služieb a doplnkových služieb cestovného...