Projekt Category: Naši Partneri

Obec Muráň

Obec Muráň

Obec MURÁŇ vznikla roku 1321 pri panskom majeri pod Muránskym hradom. Muráň bol súčasťou bohatej a vyspelej železiarskej oblasti Muránskeho panstva, ktorému patrili nielen desiatky obcí na Gemeri, ale aj na Horehroní a Spiši. Už od roku 1823 sa zaoberali obyvatelia...
Obec Muránska Lehota

Obec Muránska Lehota

MURÁNSKA LEHOTA leží v južnej  časti Slovenského  rudohoria. Na tomto území sa v r. 1427 spomína osada Kisilswa – Malá Ješava. Osada zanikla koncom 15. stor. Obec Muránska Lehota je písomne doložená v roku 1453 pod názvom Lehota, vznikla na základe valaského...
Obec Muránska Dlhá Lúka

Obec Muránska Dlhá Lúka

Obec MURÁNSKA DLHÁ LÚKA sa nachádza na hlavnej ceste spájajúcej Muráň s Revúcou. Obec vznikla začiatkom 14. storočia, ale územie už bolo pravdepodobne osídlené. Názov obce je doložený z roku 1357 ako Hoszszu Reth, z roku 1435 ako Huzywreth, z roku 1551 ako Dlua Luka,...
Mesto Tisovec

Mesto Tisovec

 TISOVEC leží v údolí rieky Rimavy – tvorí južný vstup do Muránskej planiny. Počtom obyvateľov 4360 a katastrom na ploche 12 343 ha patrí medzi menšie mestečká. Pomenovanie dostal od stromu tis, ktorý sa tu v minulosti hojne vyskytoval. Najstaršie osídlenie...
Obec Muránska Huta

Obec Muránska Huta

MURÁNSKA HUTA je najvyššie položenou obcou Revúckeho okresu. Na mieste dnešnej obce stála sklárska huta, patriaca muránskemu panstvu, ktorej vznik sa datuje medzi rokmi 1652 – 1670. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1691.V roku 1828 už mala obec 75 domov a...
Obec Pohronská Polhora

Obec Pohronská Polhora

Počiatky histórie obce siahajú do r. 1786, kedy z jedenástich osád Hornej Oravy prichádzajú na územie terajšej obce prví osadníci zaoberajúci sa najmä chovom oviec, drevorubačstvom a povozníctvom. Za prvú písomnú zmienku o obci možno považovať zápis vo farskej...
Obec Michalová

Obec Michalová

Obec MICHALOVÁ leží vo výbežku breznianskej kotliny v doline potoku Rohozná. Nadmorská výška v strede obce je 590 m.n.m, v chotári 585 – 1195 m.n.m. Dnes v Michalovej žije 1377 obyvateľov a je vstupnou obcou do Mikroregiónu Muránska planina od severozápadu. Chotár, v...
Obec Čierny Balog

Obec Čierny Balog

Obec ČIERNY BALOG má približne 5140 obyvateľov a jej katastrálne územie zaberá rozlohu 14 718 ha. Keď človek počuje jej názov, vynorí sa mu obraz obce obkolesenej krásnymi horami, obraz lesníkov a drevorubačov, ktorí sa o ne s láskou a úctou starajú. Lesníctvo a lesné...
Obec Valaská

Obec Valaská

Obec Valaská – prvé zmienky o Valaskej sa objavujú v dokumentoch z roku 1424. V chotári sa v lokalite Diel našiel žiarový hrob z mladšej doby bronzovej (1000 rokov p.n.l.), kedy na Horehroní vznikali trvalejšie osídlenia v súvislosti s ťažbou kovov. Obec vznikla...
Obec Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou

Obec vznikla po roku 1796. Názov obce sa postupne menil z Forgaczfalva (1799), Lom (1802), Forgáčka (1808), Lôm (1920) až na dnešný názov Lom nad Rimavicou; maďarsky Forgácsfalva. Založili ju Forgáchovci v chotári Kokavy. V roku 1828 mala 58 domov a 473 obyvateľov,...
Obec Drábsko

Obec Drábsko

Obec Drábsko bola založená grófom Forgáchom a osídlená drevorubačmi z Oravy v roku 1810 po rozsiahlom lesnom polome. Pribudli pastieri, furmani a neskôr sklári z Kysúc a Valašska V 2. polovici 19. storočia tu vznikli sklárske huty, ktoré fungovali do dvadsiatych rokov...
Obec Sihla

Obec Sihla

Obec Sihla vznikla v roku 1760 ako komorská osada pri cisársko – kráľovskej sklárni, založenej r. 1744, nový objekt bol postavený r. 1762. Pomenovanie získala po mladom smrekovom lese – sihline. Skláreň bola prenajímaná na dvojročné obdobia. Z nájomcov boli...
Obec Osrblie

Obec Osrblie

Obec OSRBLIE vznikla v roku 1580 ako komorská osada (Osrbliansky handel) na území  Predajnej. Erár i súkromní podnikatelia tu ťažili železnú rudu, okolo roku 1630 aj olovo. Leží vo veporskej časti Slovenského rudohoria v kotline Osrblianky a Anderlovej.  Roku 1795...
Obec Hronec

Obec Hronec

Obec Hronec sa prvý krát spomína už v roku 1353, keď ju založil kráľovský hájnik Pavol. Nachádza sa na severnej strane veporskej časti Slovenského rudohoria. Vznikla na území panstva Slovenská Ľupča. V roku 1424 sa už uvádza v majetku ľupčianskeho hradu. V 16. storočí...