Projekt Category: 2009

Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Žiadateľ : Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Muráni Názov projektu : Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota Stručný obsah projektu Projekt má predstaviť žiakom a širokej verejnosti historické, kultúrne a geografické zaujímavosti obcí Muránska Huta, Muráň a...
Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Oddychová zóna pod stromami partnerstva

Žiadateľ : Obec Čierny Balog Názov projektu : Oddychová zóna pod stromami partnerstva Stručný obsah projektu Myšlienka tohto projektu vznikla na základe inšpirácie z MAS Společná Cidlina –obce Košice. V obci Čierny Balog je na základe poslaneckého návrhu plánovaná...
Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Rozvoj folklórneho súboru

Žiadateľ : Terézia Falťanová Názov projektu : Rozvoj folklórneho súboru Stručný obsah projektu Terézia Falťanová sa, ako člen VSP MP rozhodla využiť možnosť finančnej podpory z grantového programu „Naštartujme s VSP MP“ na rozvoj činnosti folklórneho súboru Jabloň,...
Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Aktivity cestovného ruchu a propagácia

 Žiadateľ : Ing. Lujza Falťanová Názov projektu : Aktivity cestovného ruchu a propagácia Stručný obsah projektu Projekt je zameraný na zabezpečenie vybavenia turistických aktivít na farme V sede u Falťanov a na zabezpečenie propagačného materiálu o farme a aktivitách....
Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Nákup informačnej tabule

Žiadateľ : Obec Muránska Lehota Názov projektu : Nákup informačnej tabule Stručný obsah projektu Cieľom projektu je nákup a inštalácia informačnej tabule, ktorá sa bude nachádzať pri ceste pred vstupom do obce. Jej úlohou bude oboznámiť turistov i domácich občanov s...
Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého

Žiadateľ : Obec Muráň Názov projektu : Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého Stručný obsah projektu Na základe projektu by sme chceli dať z časti zreštaurovať kultúrnu pamiatku, sochu sv. Jána Nepomuckého. Socha poznačená degradáciou poveternostnými vplyvmi sa...