Projekt Category: Atraktivity a zaujímavosti

Lanovka na Chvatimech

Lanovka na Chvatimech

Lanovka na Chvatimech Praktická atrakcia: Podarí sa oživiť lanovku pri Valaskej?   Jedinečnú lanovku na Chvatimech zachránili pred zbúraním odborníci z Berlína a tamojší chatár Robo Hauer (55) teraz bojuje za jej využitie. Lanovke, ktorá sa nachádza pri Valaskej,...
Ovčiarstvo a salašníctvo

Ovčiarstvo a salašníctvo

Ovčiarstvo a salašníctvo Chov oviec je tradičným spôsobom hospodárenia vo všetkých horských a podhorských oblastiach Slovenska. Na Muránsku planinu a Čierny Hron sa ovčiarstvo dostalo presídlením obyvateľstva z ovčiarsky tradičných oblastí – napríklad z Hornej Oravy....
História hutníctva a železiarstva

História hutníctva a železiarstva

História hutníctva a železiarstva Výroba železa a jeho spracovanie patrili k najstarším výrobným odvetviam na Slovensku. Bohaté ložiská kvalitných rúd, hojnosť lesov, dostatok vodnej energie vytvárali priaznivé podmienky pre rozvoj slovenského železiarstva. Železo sa...
CHKO Poľana

CHKO Poľana

CHKO Poľana Chránená krajinná oblasť (CHKO) Poľana bola vyhlásená v roku 1981 za účelom ochrany neživej prírody, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a tiež osobitného rázu krajiny. Rozloha tohto územia je 20 360 ha. Poľana sa radí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v...
NPR Klenovský Vepor

NPR Klenovský Vepor

NPR Klenovský Vepor Klenovský Vepor (1338 m n. m.) je najvýraznejším vrcholom v pohoria Veporské vrchy v oblasti Slovenského rudohoria. Výškou ho prevyšuje Fabova hoľa (1439 m), ale nemá výrazný reliéf a je bez výhľadu. Vrchol je situovaný v hlavnom hrebeni, na...
NPR Dobročský prales

NPR Dobročský prales

NPR Dobročský prales Chránené územie: NPR Dobročský prales Geomorfologický celok: Veporské vrchy Okres: Banská Bystrica Lokalita: lokalita Sedmák (dolina Brôtovo) 6 km od osady Dobroč, alebo z lokality Tlstý javor odbočením z Rudnej magistrály (30 min.), NCH je...
Kone na Muránskej planine

Kone na Muránskej planine

Kone na Muránskej planine Jedným z najcharakteristickejších biotopov Muránskej planiny sú horské lúky. V minulosti boli lúky pravidelne spásané alebo kosené, čím sa aktívne udržiavali. S ústupom tradičného využívania lúk sa chov koní a produkcia sena stali jedinými...
Predná hora

Predná hora

Predná hora Bulharský cár – František Coburg, posledný majiteľ hradu, postavil na blízkej Prednej Hore poľovnícku chatu a veľkolepý kaštiel, v ktorom je dnes Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP),  zameraný na liečenie návykových závislostí. V obidvoch...
Tisovský hrad

Tisovský hrad

Tisovský hrad Iba zvyšky jeho základov ležia na vrchu Hradová nad mestečkom Tisovec. Práve také skromné sú aj historické správy, ktoré sa nám o hrade zachovali. Postavili ho pravdepodobne už v druhej polovici 13.storočia na mieste staršieho hradiska. Roku 1334 bol...
Hrad Muráň

Hrad Muráň

Hrad Muráň Kráľovský hrad postavili v 13 storočí na ťažko prístupnom brale Cigánka. Postavili ho po r. 1243 na ochranu prechodov do Liptovskej a Zvolenskej stolice a prvý raz sa písomne spomína r. 1271. Jeho pôvodný stavebný vzhľad pohltili takmer úplne neskoršie...
Čiernohronská lesná železnička Čierny Balog

Čiernohronská lesná železnička Čierny Balog

ČHZ Čierny Balog Čiernohronská lesná železnica – ČHŽ , pôvodná skratka maďarského názvu znela F.G.V. a používaný bol tiež názov Hronecká štátna lesná železnica. Už v roku 1898 nariadilo ministerstvo poľnohospodárstva v Budapešti riaditeľovi štátnych lesov v...
NP Muránska planina

NP Muránska planina

NP Muránska planina Základné informácie Správa NP adresa: Janka Kráľa 12, 050 01 Revúcatelefón: (+421) 058/442 2061, 488 1790; fax: 058/442 2061, 488 1790; email: snpmp@sopsr.sk web: Národný Park Muránska planina Muránska planina predstavuje v rámci Slovenska jedno z...