Projekt Category: 2016

Obec Muránska Lehota

Obec Muránska Lehota

Číslo projektu: 1/2016 Žiadateľ: Obec Muránska Lehota Názov projektu: Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu  „Ľahota“ na CD nosič Cieľ projektu: Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu „Ľahota“ na CD nosič Opatrenie stratégie: 1.5 Budovanie a rozvoj atrakcií CR...
OZ Zbojská

OZ Zbojská

Číslo projektu: 2/2016 Žiadateľ: OZ Zbojská Názov projektu: Turistická križovatka „Roveň“ v novom šate Cieľ projektu: Zatraktívniť územie NP Muránska planina – lokalita Roveň Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry Aktivita stratégie:...
Obec Pohronská Polhora

Obec Pohronská Polhora

Číslo projektu: 3/2016 Žiadateľ: Obec Pohronská Polhora Názov projektu: Bulletin o kultúrnej pamiatke a propagačný panel Cieľ projektu: Propagácie kultúrnej pamiatky Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry Aktivita stratégie: Výroba a...
KST Turistický oddiel KOS

KST Turistický oddiel KOS

Číslo projektu: 4/2016 Žiadateľ: KST Turistický oddiel KOS Názov projektu: Turisti pod strechou Cieľ projektu: Zatraktívniť územie Šťavice pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj regiónu Muránskej planiny a prispieť  tak k vytvoreniu areálu ako miesta oddychu,...
VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra

VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra

Číslo projektu: 5/2016 Žiadateľ: VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra Názov projektu: Kto hľadá, určite nájde! Cieľ projektu: Rozšíriť portfólio informačných služieb pre návštevníkov obce a regiónu Opatrenie stratégie: Opatrenie č. 3.5: Budovanie a rozvoj drobnej...
Obec Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou

Číslo projektu: 6/2016 Žiadateľ: Obec Lom nad Rimavicou Názov projektu: Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti obce Cieľ projektu: Zvýšenie informovanosti v obci a budovanie drobnej infraštruktúry Opatrenie stratégie: Opatrenie č. 3.5: Budovanie a rozvoj...
Komunitné centrum n.o.

Komunitné centrum n.o.

Číslo projektu: 8/2016 Žiadateľ: Komunitné centrum n.o. Názov projektu: Katarínske dni Čiernobalockej kultúry Cieľ projektu: Podpora spolupráce medzi obcami v rámci územia MP-ČH, rozvoj tradícií v rámci územia a podpora talentovaných skupín a jednotlivcov v rámci...
Obec Čierny Balog

Obec Čierny Balog

Číslo projektu: 9/2016 Žiadateľ: Obec Čierny Balog Názov projektu: Obnova prvkov drobnej architektúry, národnej kultúrnej pamiatky a vojnových pamätníkov v centre obce Cieľ projektu: Zatraktívniť centrum obce pre obyvateľov a turistov obnovou vojnových pamätníkov,...
Obec Michalová

Obec Michalová

Číslo projektu: 7/2016 Žiadateľ: Obec Michalová Názov projektu: Pekné privítanie pre návštevníkov obce Michalová Cieľ projektu: Výroba uvítacích tabúľ pri vstupe obce a rekonštrukcia autobusových zastávok Opatrenie stratégie: 3.5. Budovanie a rozvoj drobnej...