Projekt Category: PODPORENÉ PROJEKTY

Ľudová kultúra – sviatočná aj každodenná

Ľudová kultúra – sviatočná aj každodenná

Ľudová kultúra - sviatočná aj každodenná Čierny Balog je rázovitá obec, známa aj svojím folklórom. OZ VYDRA prispieva k zachovávaniu a prezentácii miestnej ľudovej kultúry svojimi aktivitami. Predstavujeme ju návštevníkom regiónu našimi zážitkovými programami a...
Mesto Tisovec

Mesto Tisovec

“Divadlo v prírode” Vybudovanie drobnej infraštruktúry pre vzdelávacie a voľnočasové využitie. Na uzatvorenom dvore materskej školy chýbal zastrešený priestor. Realizáciou projektu sa postavil drevený altánok na dvore Materskej školy v Tisovci, ktorá leží...
Obec Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou

Ľudová kultúra - sviatočná aj každodenná Čierny Balog je rázovitá obec, známa aj svojím folklórom. OZ VYDRA prispieva k zachovávaniu a prezentácii miestnej ľudovej kultúry svojimi aktivitami. Predstavujeme ju návštevníkom regiónu našimi zážitkovými programami a...
OZ Pekný deň, Valaská

OZ Pekný deň, Valaská

“Či prší a či slnko páli, nech sa našim podujatiam darí” Zvýšiť úroveň podujatí organizovaných OZ Pekný deň zabezpečením prístrešia pre divákov, resp. účinkujúcich. Obsahom projektu je zakúpenie vybavenia pre organizáciu rôznych podujatí organizovaných...
Obec Michalová

Obec Michalová

„ Oprava  a rozšírenie náučného chodníka “ Hlavný cieľ projektu bola oprava a rozšírenie náučného chodníka v obci Michalová Toho času  sa v Obci Michalová nachádza jeden náučný chodník, ktorý bol vybudovaný za pomoci podporeného projektu  grantu MP – ČH v roku...
Stredná odborná škola v Tisovci

Stredná odborná škola v Tisovci

“Obnova vonkajšieho ihriska SOŠ pre študentov a návštevníkov mesta” Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia zanedbaného vonkajšieho školského ihriska SOŠ a jeho premena na viacúčelové športovisko Stredná odborná škola Tisovec disponuje veľkým vonkajším...
Obec Muráň

Obec Muráň

“Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti návštevníkov Národného parku Muránska planina” Hlavný cieľ projektu bolo rozšíriť informovanosť návštevníkov a zvýšiť atraktivitu Národného parku Muránska planina a obce Muráň pre návštevníkov...
VRCHÁR – združenie pre rozvoj turizmu, Michalová

VRCHÁR – združenie pre rozvoj turizmu, Michalová

“Zastrešenie vonkajšej terasy TIS Burda” Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie komfortu a zabezpečenie vhodných podmienok pre rastúci počet návštevníkov TIS.  Turistické informačné stredisko (TIS)  Burda slúži v NP Muránska planina už deviatu sezónu a...
VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra, Čierny Balog

VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra, Čierny Balog

“Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji” Hlavným cieľom tohto projektu bola obnova a ochrana hmotného dedičstva predkov prostredníctvom doplnenia súčasného vybavenia „krojového šatníka“ organizácie, a tým aj skvalitnenie ponuky služieb v oblasti...
Obec Muráň

Obec Muráň

LEVENDA v novom šate Zabezpečenie jednotného ľudového oblečenia pre spevácku skupinu Levenda, pôsobiacu v obci...
KST Turistický oddiel KOS

KST Turistický oddiel KOS

Turisti pod strechou a v teple II.etapa rekonštrukcie  budovy  v areáli Šťavica v Tisovci, vo vlastníctve KOS Tisovec, jej zateplenie a vonkajšia fasáda. Využitie budovy ako klub pre členov KST TO KOS, ale hlavne pri usporiadaní rôznych športových, kultúrnych, či...
Obec Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou

Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry v obci Lom nad Rimavicou Rekonštrukcia uvítacej tabule v obci a oprava historického dreveného kríža a jeho...
Obec Michalová

Obec Michalová

Vybudovanie a inštalácia prístrešku do oddychovej zóny Výroba prenosného prístrešku so sedením, ktorý bude obec využívať pri obecných akciách a bude k dispozícii ako prvok oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov obce...
Komunitné centrum n.o.

Komunitné centrum n.o.

Malá požičovňa rómskych kostýmov Výroba 15ks rómskych kostýmov (sukní) pre podporu rómskej kultúry, tanečných skupín. Kostýmy je možné požičiavať všetkým záujemcom...
Obec Muránska Lehota

Obec Muránska Lehota

Číslo projektu: 1/2016 Žiadateľ: Obec Muránska Lehota Názov projektu: Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu  „Ľahota“ na CD nosič Cieľ projektu: Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu „Ľahota“ na CD nosič Opatrenie stratégie: 1.5 Budovanie a rozvoj atrakcií CR...
OZ Zbojská

OZ Zbojská

Číslo projektu: 2/2016 Žiadateľ: OZ Zbojská Názov projektu: Turistická križovatka „Roveň“ v novom šate Cieľ projektu: Zatraktívniť územie NP Muránska planina – lokalita Roveň Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry Aktivita stratégie:...
Obec Pohronská Polhora

Obec Pohronská Polhora

Číslo projektu: 3/2016 Žiadateľ: Obec Pohronská Polhora Názov projektu: Bulletin o kultúrnej pamiatke a propagačný panel Cieľ projektu: Propagácie kultúrnej pamiatky Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry Aktivita stratégie: Výroba a...
KST Turistický oddiel KOS

KST Turistický oddiel KOS

Číslo projektu: 4/2016 Žiadateľ: KST Turistický oddiel KOS Názov projektu: Turisti pod strechou Cieľ projektu: Zatraktívniť územie Šťavice pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj regiónu Muránskej planiny a prispieť  tak k vytvoreniu areálu ako miesta oddychu,...
VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra

VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra

Číslo projektu: 5/2016 Žiadateľ: VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra Názov projektu: Kto hľadá, určite nájde! Cieľ projektu: Rozšíriť portfólio informačných služieb pre návštevníkov obce a regiónu Opatrenie stratégie: Opatrenie č. 3.5: Budovanie a rozvoj drobnej...
Obec Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou

Číslo projektu: 6/2016 Žiadateľ: Obec Lom nad Rimavicou Názov projektu: Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti obce Cieľ projektu: Zvýšenie informovanosti v obci a budovanie drobnej infraštruktúry Opatrenie stratégie: Opatrenie č. 3.5: Budovanie a rozvoj...