Autor Partnerstvo MP-ČH

Výtvarná súťaž pre deti

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.   Pravidlá a podmienky...
Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.5/1

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.5/1

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.5/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP. Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie...
Naučme ľudí participovať

Naučme ľudí participovať

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci posilnenia témy participatívnej tvorby politík hľadá budúcich lektorov participácie. 4-dňový tréning budúcich trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík. Školenie pre...
Odborná prax vo Švajčiarsku – informácia

Odborná prax vo Švajčiarsku – informácia

V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu ponúka...
Študijná cesta na Moravu

Študijná cesta na Moravu

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch   09.-11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a...
Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Európska komisia zverejnila výzvu s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba, vydavateľstvá,...
Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

Kiná ako inovačné huby pre miestne komunity

Európska komisia   zverejnila novú  výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s  celkovým rozpočtom  2 mil. EUR  v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou...
Cesta do rozprávky Zubačkou

Cesta do rozprávky Zubačkou

V roku 2019 bol zorganizovaný už 3.ročník úspešnej aktivity „ Parnou Zubačkou do rozprávky “. Je to zábavno-poučné podujatie pre rodiny      s deťmi organizované počas letných prázdnin na čerstvom vzduchu vo voľnej prírode. Aktivita je založená na dlhodobej spolupráci...