Novinky

Členovia MAS sa opäť stretli

Členovia MAS sa opäť stretli

Napriek zložitej situácii v realizácii programu CLLD na Slovensku sa aktívni členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron pod dlhšom čase opätovne stretli na svojom Valnom zhromaždení. Situácia v tomto roku nás donútila posunúť stretnutie členov MAS až na letné...
Pomôžte nám zlepšiť európsky vidiek

Pomôžte nám zlepšiť európsky vidiek

Pomôžte nám zlepšiť politiku regionálneho rozvoja doma i v celej Únii Národná sieť  MAS SR spolu s európskou sieťou REDR/ELARD pripravili dotazník, ktorého cieľom je získať prehľad o vašom pohľade na budúcnosť európskych vidieckych oblastí. Dotazník je v slovenčine a...
Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Už od roku 2004 Baumit spoločne s Centrom pre filantropiu n.o. sa zamýšľajú, ako v rámci konceptu firemného darcovstva podporiť dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 založili Nadačný fond Baumit, v rámci ktorého naďalej podporujú aktivity zamerané na všeobecne...
Stretnutie k výzve IROP 5.1.1

Stretnutie k výzve IROP 5.1.1

Nové termíny informačného stretnutie k výzve IROP 5.1.1!!!   Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
Čertovou dolinou bezpečnejšie

Čertovou dolinou bezpečnejšie

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Gemer, pripravilo projekt na rekonštrukciu Náučného chodníka Jakuba Surovca, ktorý vedie priamo tiesňavou potoka Furmanec, k.ú.Tisovec. V súčasnosti je...
Výzva na zmiernenie dopadov koronakrízy

Výzva na zmiernenie dopadov koronakrízy

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol zrušiť „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja,...
ŽIHADIELKO PRE TISOVEC

ŽIHADIELKO PRE TISOVEC

Mesto Tisovec, ako člen Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a Združenia obcí Mikroregiónu Muránska planina sa obracia na Vás, obyvateľov a členov územia, s prosbou o spoluprácu pri hlasovaní v súťaži o detské ihrisko Žihadielko. Ako hlasovať a podporiť mesto...