Novinky

Výzva na odborných hodnotiteľov

Výzva na odborných hodnotiteľov

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvu č. MP-ČH 06/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev MAS  z Programu rozvoja vidieka   Výzva č. MP-ČH 06/2023/OH 4.1, 6.1, 8.5 PODOPATRENIE 4.1...
12. ročník Dediny roka odštartoval

12. ročník Dediny roka odštartoval

V úvode nového roka 2023 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia ďalší ročník národného ocenenia Dedina roka, nad ktorým prevzal záštitu minister Ján Budaj. V rámci neho organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce,...
Zachráňme čiernohronskú železnicu

Zachráňme čiernohronskú železnicu

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE A PODPORU ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE   Od incidentu v júni, kedy došlo k zasypaniu koľajníc na trati Čiernohronskej železnice v smere na Dobroč, ubehlo polroka… a ľudia okolo ČHŽ sa ocitli v situácii, kedy bojujú o samotnú existenciu...
Advent

Advent

ADVENT… Slovo advent pochádza z latinského slova adventus a znamená čakanie na príchod spasiteľa. Na Slovensku na sa prvú adventnú nedeľu v horských oblastiach schádzali pastieri, ktorí trúbili na dlhé zakrivené pastierske trúby, ktoré mali nádherný hlboký tón....
Krásy MAS očami detí 2022

Krásy MAS očami detí 2022

Milí priatelia, dávame Vám do povedomia, že aj pre rok 2022 sme vyhlásili súťaž „Krásy MAS očami detí“. Do súťaže sa môžu zapojiť predškoláci, žiaci I.stupňa základných škôl a I.stupňa základných umeleckých škôl, ktoré sa nachádzajú v území Muránskej planiny a...
Členovia MAS navštívili Poľsko

Členovia MAS navštívili Poľsko

„Vyber si povolanie, ktoré budeš milovať a nebude dňa, kedy budeš musieť pracovať (Confucius)“ Začiatok slnečného októbra, skupina nadšencov pre rozvoj vidieka využila na exkurziu do susedného Poľska. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými partnermi s MAS Turystyczna...
MASky z BB kraja boli exkurzii na Morave

MASky z BB kraja boli exkurzii na Morave

Pod záštitou Vidieckeho partnerstva BB kraja sa na pozvanie MAS Moravská cesta v dňoch 5.- 8.9.2022 uskutočnila odborná exkurzia na Moravu pre členov miestnych akčných skupín (MAS) z banskobystrického kraja. Exkurzie sa zúčastnilo 50 zástupcov 8 MAS (MAS Cerovina, MAS...
Oznámenie z vyhodnotenia ponúk prieskumu trhu realizovaným firmou Ven Wood, s.r.o.

Oznámenie o zmene sídla MAS

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (do 19.07.2022 Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec), IČO: 378 909 72, zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo VVS/1‑900/90‑18335, zastúpené Mgr. Irenou Milecovou, predsedkyňou občianskeho...
Regionálny produkt Horehronie – 4. VÝZVA

Regionálny produkt Horehronie – 4. VÝZVA

  Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE už po štvrtýkrát vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt HOREHRONIE. 4. výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Regionálny...