Novinky

ŽIHADIELKO PRE TISOVEC

ŽIHADIELKO PRE TISOVEC

Mesto Tisovec, ako člen Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a Združenia obcí Mikroregiónu Muránska planina sa obracia na Vás, obyvateľov a členov územia, s prosbou o spoluprácu pri hlasovaní v súťaži o detské ihrisko Žihadielko. Ako hlasovať a podporiť mesto...
Detské ihrisko Žihadielko, Tisovec

Detské ihrisko Žihadielko, Tisovec

Chceš vyhrať mobilný telefón, tablet alebo Fit náramok? Mestský úrad Tisovec vyhlasuje v rámci projektu LIDL – Ihrisko Žihadielko, súťaž o hodnotné ceny, ktorá bude vyhodnotená po ukončení hlasovania. Stačí každý deň zahlasovať a zahrať si hru Bublinková párty, čím...
Tlačová správa – Konferencia VIP BB

Tlačová správa – Konferencia VIP BB

V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s  Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a Regionálnej antény...
Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice

Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice

Dňa 28.10.2019, T4 – občianske združenie Tisovec vďaka podpore z Nadačného fondu Baumit realizovalo projekt “Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice”. Cieľom projektu bolo vysadiť alej listnatých stromov a prispieť k revitalizácii tohto verejného...
Program obnovy dediny 2020

Program obnovy dediny 2020

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny...
Výtvarná súťaž pre deti

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.   Pravidlá a podmienky...
Výzva na predkladanie ŽoNFP z IROP pre opatrenie 5.1.2

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.5/1

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.5/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP. Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie...
Naučme ľudí participovať

Naučme ľudí participovať

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci posilnenia témy participatívnej tvorby politík hľadá budúcich lektorov participácie. 4-dňový tréning budúcich trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík. Školenie pre...
Odborná prax vo Švajčiarsku – informácia

Odborná prax vo Švajčiarsku – informácia

V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu ponúka...