Projekt Category: 2022

Sympózium rezbárskych umelcov počas Dní obce Michalová

Sympózium rezbárskych umelcov počas Dní obce Michalová

Sympózium rezbárskych umelcov počas dní obce michalová Obec Michalová leží na južnej hranici národného parku Muránska planina.  Každoročne organizuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov „Dni obce Michalová“. Po pandemickej prestávke chceli zorganizovať v rámci...
Rekonštrukcia studní v obci

Rekonštrukcia studní v obci

Rekonštrukcia studní v obci Lom nad Rimavicou leží v Slovenskom rudohorí v pramennej oblasti Rimavice. S nadmorskou výškou (938 m), patrí medzi päť najvyššie položených obcí na Slovensku. Obec má 236 obyvateľov, nachádza sa v okrese Brezno a na rozhraní okresov Detva,...
Propagácia TIS NPMP Burda

Propagácia TIS NPMP Burda

Propagácia TIS NP MP Burda OZ  NOVÁ BURDA vzniklo v roku 2012 po vyhoreni pôvodného TIS NP MP. Venuje sa prevádzkovaniu a organizácii aktivít podporujúcich činnosť TIS NP MP Burda v súlade s „ Chartou trvale udržateľného turizmu v Národnom parku Muránska planina „ ....